2023 KANTINERA HAUTAKETA / ELECCION DE CANTINERA 2023

Konpainiako kantinera hautaketa uztalak 15 larunbatean izango da. Kantinera hautagaiak, hauteskunde aurreko egunerarte aurkeztu daitezke. Barruko erregimenan 19 garren artikuluan ezarrita dagoen bezela, hautagaiak honela aurkeztu behar dira:

Hautagaiak aldez aurretik komisioko kideei aurkeztuak izango dira. 9X13 cm gainditzen dituen egungo argazki bat aurkeztu beharko da eta atzealdean hurrengo informazioa adieraziko da:

- Izena
- Abizenak
- Helbidea
- Jaiotze data
- Telefonoa
- N.A.N. fotokopia
- Atxikita erroldatze ziurtagiri historikoa.

Eta gogoratu baita ere gure araudiko 18.garren artikuluan ezarrita dagoen bezela, Jaizubiako kantinera izateko bete beharreko oinarrizko eskakizunak:

Kantinera:

  • Konpainiako emakume bakarra izango da.   

 

Nahitaezko betebeharrak:

  • Ezkongabe egotea.
  • Auzoan jaioa izatea edo behintzat azken 10 urteetan bertako bizilaguna izatea.
  • 20 urte izatea Alardea egunean.
  • Inongo Alardean parte hartu izana.

Hautagaiak Jaizubiako elkartean ere utzi daitezke, eskutan eman komisioko edozein kideri edo mailez bidali  --> jaizubia@jaizubia.com. helbidera.

 

La elección de cantinera de la Compañía tendrá lugar el día 15 de Julio, Sábado. Las candidaturas a cantinera, se pueden presentar hasta el día anterior de la elección. Como está establecido en el artículo 19 del reglamento de regimen interno, las candidaturas deben presentarse así:

Las candidatas serán presentadas con antelación a la propia Comisión. Se deberá presentar una foto actual que sea superior a 9x13 cm y en la parte posterior de la misma se indicarán los datos personales siguientes:
- Nombre 
- Apellidos 
- Dirección 
- Fecha de nacimiento 
- Teléfono de contacto 
- Fotocopia de D.N.I. 
- Adjuntar certificado histórico de empadronamiento.

Y recordar también los requisitos fundamentales para ser Cantinera de Jaizubia, tal y como está descrito en el articulo 18 de nuestro reglamento:

La Cantinera:

  • Será la única mujer de la Compañía.

Requisitos imprescindibles:

  • Ser soltera.
  • Ser natural del barrio o ser vecina de él durante los últimos diez años.
  • Tener cumplidos los veinte años el día del Alarde.
  • No haber desfilado nunca en ningún Alarde.

También se pueden dejar las candidaturas en la Sociedad Jaizubia, darle en mano a cualquier miembro de la comisión o enviarlas a través del mail --> jaizubia@jaizubia.com.

Compañia

Asociación cultural "Compañia Jaizubia" del Alarde de Hondarribia

 

Inicio de sesión